Prøv vår reguleromat
Hvis du vil leke deg med ulike reguleringer og lage en fremtidig modell for cannabis i Norge, kan du prøve vår reguleromat.
Prøv reguleromaten
Tryggere med kontroll
Å tillate kontrollert omsetning av ulovlige rusmidler er ingen radikal idé. Både The Lancet og British Medical Journal har anbefalt det på lederplass, og i 2023 ble det også anbefalt av FNs høykommissær for menneskerettigheter. Disse anbefalingene handler ikke om liberalisme, men om behovet for å beskytte brukerne mot skader, unge mennesker mot rus og kriminalitet, og samfunnet mot en farlig illegal økonomi.
I Norge har vi lenge fulgt denne anbefalingen for tyngre rusmidler. Vi gir opioidbrukere morfin og heroin lovlig for at de skal slippe å gå på gata, og tilsvarende modeller er under utprøving for amfetamin og benzodiazepiner. Vi mangler likevel en modell for lovlig tilgang til det rusmiddelet som flest bruker, og som de organiserte kriminelle miljøene her i landet tjener desidert mest penger på.
Max Thomsen
politiførstebetjent
Abid Raja
jurist og politiker
Tania Randby Garthus
lektor ved Politihøgskolen
Arild Hermstad, politiker
Les mer
Bård Dyrdal
Politi
Som politimann er jeg opptatt av å forebygge vold og svekke de kriminelle gjengene. Derfor vil jeg ha en cannabisreform.
Arild Hermstad
Leder av Miljøpartiet (MDG)
Jeg vil regulere omsetning av cannabis for å få ned skade fra bruk, redusere de kriminelle miljøene og fremme en kunnskapsbasert ruspolitikk.
Paul Larsson
Professor ved Politihøgskolen
Ta den organiserte kriminalitetens pengemaskin ved å åpne for lovlig salg.
Aina Mumbi
Lege
“Winni” Øyvind Sauvik
Artist
Eirik Furuseth
Finansmann
Det fremstår for meg helt meningsløst at cannabis-omsetningen i Norge er uregulert. Resultatet av det er først og fremst en gavepakke til de kriminelle gjengene
Lowan Stewart
Spesialist i akuttmedisin
Regulation of cannabis gives adults a legal and less harmful alternative to alcohol use.
Kari Lossius
Psykologspesialist
Cannabis er skadeligere når styrkegraden er høy, særlig for unge hjerner i utvikling. Derfor ønsker jeg et regulert marked med aldersgrenser og styrkebegrensning.
Ola Svenneby
Leder av Unge Høyre
Jeg gleder meg til min generasjon kan se tilbake på forbudstiden mot cannabis, slik vi ser tilbake på alkoholforbudstiden: Begge feilslåtte forbud som brukere og fellesskapet betaler prisen for, mens de kriminelle er vinnerne.
Jan Arild Snoen
Forfatter
Jeg mener det er bedre om cannabis selges over disk til voksne mennesker, enn at kriminelle selger det til mindreårige.
Fredrik Leraand
Psykologstudent
Jeg mener kriminaliseringen av cannabis gjør det vanskeligere for brukere å få helsehjelp. Derfor vil jeg ha en cannabisreform.
Tania Randby Garthus
Lektor ved Politihøgskolen
Fra et juridisk perspektiv ser vi at kriminaliseringen av cannabisbrukere fører til flere negative konsekvenser enn selve bruken. En reform kan bidra til mer proporsjonale sanksjoner og en mer human rettferdighet.
Arild Hermstad
Politiker
Vårt mål bør være en tryggere og mer rettferdig samfunnspolitikk. Ved å reformere cannabislovene kan vi redusere belastningen på rettssystemet, bekjempe det svarte markedet, og heller investere i utdanning og avhengighetsbehandling.
Hvorfor regulere cannabis?
Frata gjengene inntektsgrunnlaget
Det illegale cannabismarkedet genererer i dag utrolig mye penger. Det bidrar til å gi kriminelle gjenger startkapital til mer samfunnsskadelig organisert kriminalitet, som menneskehandel og våpenhandel og arbeidslivskriminalitet.
Aldersgrense
I dag selger kriminelle gjenger cannabis til mindreårige i stor stil, med tilbud om å tjene raske penger på videresalg og ubegrenset tilgang til høypotent vare på krita. Veien til gjeld, avhengighet, tyngre rusmidler og alvorligere kriminalitet blir da kort.
Velregulert statlig kontroll
På samme måte som man i en velregulert modell for lovlig alkoholomsetning kan en velregulert modell for lovlig cannabisomsetning sørge for at cannabis med moderat styrkegrad utgjør en større andel av forbruket enn i dag.
Senke terskelen for å be om hjelp
Regulering forventes å redusere stigmaet knyttet til bruk, noe som igjen kan senke terskelen for enkeltpersoner å søke hjelp eller støtte for relaterte problemer.
Sammen for en tryggere fremtid
Tryggere Ruspolitikk
Forandring krever engasjement. Ved å bli medlem støtter du vårt arbeid for å sette skadeforebygging og skadereduksjon i sentrum av norsk ruspolitikk.
Tryggere Ungdom
Under 30 år gammel? Bli med i Tryggere Ungdom. De jobber for at ruspolitikken skal være evidensbasert og menneskerettighetsfundert.
Fortsatt usikker?
Prøv vår reguleromat
Vi har laget et nyttig lite verktøy som gir deg muligheten til å kartlegge dine synspunkter på regulering av cannabis. Dette verktøyet gir deg en bedre forståelse av dine egne standpunkter og kan hjelpe deg med å danne en mer informert mening om dette viktige samfunnsspørsmålet.
Prøv reguleromaten
KONTAKT OSS
Denne kampanjen er utformet av Foreningen Tryggere Ruspolitikk og Tryggere Ungdom
kontakt@rusreform.no
PRESSE
Les mer her
Designet av Alkemist