Tryggere uten kontroll?

Flere land har allerede vist at regulert salg av cannabis kan fungere. Hvorfor overlater vi markedet til kriminelle?
Her kan du lese om hvorfor Norge trenger en cannabisreform.
Denne nettsiden er utviklet av Tryggere Ungdom og Tryggere Ruspolitikk i samarbeid med LEAP Scandinavia.
Enten det gjelder alkohol, tobakk, legemidler eller pengespill, er Norge verdensledende innen ansvarlig regulering. Ved å bruke denne unike kompetansen, samtidig som vi lærer av andre lands cannabisreformer, kan Norge utvikle Europas tryggeste cannabispolitikk. Dette arbeidet er ikke gjort over natten, og kommer vi ikke snart i gang, kan mer markeds- og rusliberale land sette standarden for hele Europa.
Selv om lovlig cannabissalg har gått helt fint mange steder, må vi huske at Norge har lavere cannabisbruk – og at cannabis i Norge fortsatt er et byfenomen. Det er da viktig at en norsk modell kan redusere risikoen for at nye brukere utvikler problematisk bruk, og den bør skjerme de kommunene som har minst bruk i dag. Dette kan for eksempel bety å la kommunene bestemme selv om de vil tillate utsalgssteder, kreve at kjøperne er bosatt der de kjøper og begrense hvor mye hver enkelt kjøper kan kjøpe over tid.
En modell tilpasset norske forhold
I Uruguay og på Malta kan man bare kjøpe en begrenset mengde cannabis per måned. Denne kvoten gjør det mulig å begrense bruk uten høye priser som holder liv i det kriminelle markedet, og begrenser videresalg til unge og turister. I stedet for en kvote som er lik for alle og for høy for de fleste, kan Norge vurdere Norsk Tippings løsning – og la folk justere kvotene sine ned til det som passer dem. En lavere kvote kan da også belønnes med litt lavere pris, slik at alle har en grunn til å begrense sin tilgang aktivt.
Virkemidler fra Norsk Tipping?
Norge kan vise vei i Europa
Stor etterspørsel må møtes med lovlige tilbud
At etterspurte rusmidler ikke bør overlates til kriminelle marked, er ingen radikal idé. De færreste vil forby alkohol selv om det kunne ha redusert forbruket, siden et kriminelt marked byr på egne problemer. Å innføre lovlige modeller for flere rusmidler er derfor blitt foreslått både på lederplass i medisinske topptidsskrift som The Lancet og British Medical Journal, og nylig også av FNs høykommissær for menneskerettigheter.

I Norge har vi lenge gitt opioidbrukere lovlige opioider i kontrollerte rammer, og dette har både begrenset skadene og redusert det illegale opioidmarkedet. Forsøk med lovlig heroin, amfetamin og benzodiazepiner pågår nå også, men vi mangler fremdeles en modell for det mest etterspurte ulovlige rusmiddelet.
Lovlig tilgang betyr ikke kommersielt frislipp
Styrkeregulering kan gjøre cannabis tryggere
Flere ledende cannabisforskere anbefaler å regulere THC-innholdet i cannabis for å verne brukernes helse. Beslaglagt cannabis i Norge inneholder i snitt godt over 20 % THC, og Kripos skal ha målt over 30 % i toppskudd og over 40 % i hasj. Så ekstrem styrke er forbundet med høyere risiko for avhengighet og kognitive problemer, og svært få brukere vil ha det.

I Colorado i USA, som har hatt lovlig salg siden 2014, inneholder lovlige toppskudd mindre enn 20 % THC og i snitt 15 %. I Canada kjøper også en betydelig andel av brukerne mildere cannabisvarianter. Med en øvre styrkegrense, flere lett tilgjengelige milde produkter og tydelig merking, kan myndighetene gjøre det mye lettere for cannabisbrukere å ta sunnere valg.
Rusmidler er ikke som andre varer, og lovlige rusmiddelmarked kan også være svært skadelige hvis de ikke reguleres godt. Selv om cannabis er mye mindre skadelig enn mange andre rusmidler, bør ikke en kommersiell cannabisindustri få lov til å tjene seg rik på å gjøre sårbare individer avhengige av cannabis. Dette kan vi unngå med en streng norsk modell der det offentlige styrer omsetningen, med reguleringer som målrettet fremmer måtehold og kan redusere risikoen for å utvikle problematisk bruk.
Hva foretrekker du?
Bare noen tastetrykk unna, 24/7
Sosiale medier har i praksis flyttet cannabissalget fra lugubre bakgater og leiligheter og inn på norske gutte- og jenterom. Langerne på Snapchat og Telegram er tilgjengelige døgnet rundt, og med det store utvalget av rusmidler de tilbyr, er nye opplevelser bokstavelig talt bare noen tastetrykk unna. I en virkelighet der unge allerede er avhengige av sosiale medier, er dette en farlig effektiv markedsføringsstrategi.
Strengt regulert og ute av syne
Ved å flytte omsetningen til lite synlige utsalgssteder med begrenset åpningstid og alderskontroll, og håndheve strenge forbud mot reklame og salg til unge, kan vi begrense unges eksponering til rus mest mulig. I den grad unge vil få tak i lovlig cannabis, er dette bedre enn å kjøpe av kriminelle, og reguleringen kan påvirke hvor mye og hvilke produkter de lettest får tak i.
Bare noen tastetrykk unna
Sosiale medier har i praksis flyttet cannabissalget fra lugubre bakgater og leiligheter og inn på norske gutte- og jenterom. Langerne på Snapchat og Telegram er tilgjengelige døgnet rundt, og med det store utvalget av rusmidler de tilbyr, er nye opplevelser bokstavelig talt bare noen tastetrykk unna. I en virkelighet der unge allerede er avhengige av sosiale medier, er dette en farlig effektiv markedsføringsstrategi.
Regulert og kontrollert
Ved å flytte omsetningen til lite synlige utsalgssteder med begrenset åpningstid og alderskontroll, og håndheve strenge forbud mot reklame og salg til unge, kan vi begrense unges eksponering til rus mest mulig. I den grad unge vil få tak i lovlig cannabis, er dette bedre enn å kjøpe av kriminelle, og reguleringen kan påvirke hvor mye og hvilke produkter de lettest får tak i.
Forandring krever engasjement. Ved å bli medlem støtter du vårt arbeid for å sette skadeforebygging og skadereduksjon i sentrum av norsk ruspolitikk.
Under 30 år gammel? Bli med i Tryggere Ungdom. De jobber for at ruspolitikken skal være evidensbasert og menneskerettighetsfundert.
Spesielt interessert i reguleringsmodeller?
Cannabisreguleromaten vår lar deg designe din egen cannabispolitikk for Norge – med mål om å minimere skadelig bruk, mindreåriges tilgang og det kriminelle markedet. Når du har gjort dine valg, vil reguleromaten si fra hvis den ser noen ting du kanskje bør tenke mer over.