Tryggere uten kontroll?
Regulert cannabissalg er en suksess i Canada. Hvorfor lar vi kriminelle styre det norske markedet?
På denne nettsiden finner du informasjon om hvorfor Norge trenger en cannabisreform.
Siden er utviklet av Tryggere Ungdom og Tryggere Ruspolitikk med støtte fra LEAP Scandinavia.
Fra alkohol og tobakk til pengespill, har Norge lenge vært verdensledende på ansvarlig regulering. Ved å bruke denne kompetansen, og lære av andre lands erfaring med ulike reguleringsmodeller, kan vi lett utvikle Europas tryggeste cannabispolitkk.
Selv om Canadas cannabisreform foreløpig er svært vellykket, er det viktig å huske at Norge har lavere cannabisbruk fra før enn Canada hadde, og at det er store forskjeller mellom storbyene og distriktene i Norge. Derfor bør en norsk modell minimere sannsynligheten for at nye brukere blir storforbrukere, og la kommunene bestemme selv. Klubbmodellen som nå innføres i Tyskland og andre EU-land, gjør det svært enkelt å innføre slike reguleringer.
En modell tilpasset norske forhold
Klubbmodellen begrenser hvor mye cannabis noen kan kjøpe på én måned. Dette gjør det mulig å forhindre ekstrembruk uten høye avgifter som holder liv i det kriminelle markedet, og det begrenser også hvor mye lovlig vare mindreårige kan få tak i. Samtidig er det en fare for at de som bruker lite, begynner å bruke mer hvis kvoten er høy nok for dem som bruker mye. En norsk modell kunne da ta i bruk Norsk Tippings selvbindingserktøy, slik at kvoten tilpasses hver enkelt.
Virkemidler fra Norsk Tipping?
Norge kan vise vei i Europa
Hvorfor regulere cannabis?
Frata gjengene inntektsgrunnlaget
Det illegale cannabismarkedet genererer i dag utrolig mye penger. Det bidrar til å gi kriminelle gjenger startkapital til mer samfunnsskadelig organisert kriminalitet, som menneskehandel og våpenhandel og arbeidslivskriminalitet.
Aldersgrense
I dag selger kriminelle gjenger cannabis til mindreårige i stor stil, med tilbud om å tjene raske penger på videresalg og ubegrenset tilgang til høypotent vare på krita. Veien til gjeld, avhengighet, tyngre rusmidler og alvorligere kriminalitet blir da kort.
Velregulert statlig kontroll
På samme måte som man i en velregulert modell for lovlig alkoholomsetning kan en velregulert modell for lovlig cannabisomsetning sørge for at cannabis med moderat styrkegrad utgjør en større andel av forbruket enn i dag.
Senke terskelen for å be om hjelp
Regulering forventes å redusere stigmaet knyttet til bruk, noe som igjen kan senke terskelen for enkeltpersoner å søke hjelp eller støtte for relaterte problemer.
Hva foretrekker du?
En liten Snap unna
Dagens poltikk av cannabis fører til økt skade, mangler nødvendig kvalitetskontroll og skaper risiko for at forbrukerne blir utsatt for farlige urenheter og ukjente styrker av stoffet. Det kan også fungere som en inngangsport til hardere stoffer. Samtidig mister vi skatteinntekter som kan brukes til samfunnsnyttige formål som helsevesen og utdanning.
Regulert og kontrollert
Regulert omsetning gir myndighetene muligheten til å implementere aldersbegrensninger og åpningstider, informasjonskampanjer. Dette bidrar til å beskytte unge og sårbare grupper fra de potensielle skadevirkningene av cannabisbruk. Det stimulerer også den lovlige økonomien og hjelper samfunnet som helhet.
En liten Snap unna
Dagens poltikk av cannabis fører til økt skade, mangler nødvendig kvalitetskontroll og skaper risiko for at forbrukerne blir utsatt for farlige urenheter og ukjente styrker av stoffet. Det kan også fungere som en inngangsport til hardere stoffer. Samtidig mister vi skatteinntekter som kan brukes til samfunnsnyttige formål som helsevesen og utdanning.
Regulert og kontrollert
Regulert omsetning gir myndighetene muligheten til å implementere aldersbegrensninger og åpningstider, informasjonskampanjer. Dette bidrar til å beskytte unge og sårbare grupper fra de potensielle skadevirkningene av cannabisbruk. Det stimulerer også den lovlige økonomien og hjelper samfunnet som helhet.
Om oss
Forandring krever engasjement. Ved å bli medlem støtter du vårt arbeid for å sette skadeforebygging og skadereduksjon i sentrum av norsk ruspolitikk.
Under 30 år gammel? Bli med i Tryggere Ungdom. De jobber for at ruspolitikken skal være evidensbasert og menneskerettighetsfundert.
For deg som vil nerde på reguleringsmodeller
Med reguleromaten vår kan du dykke dypere inn i forskjellige reguleringsmodeller. Dette verktøyet gir deg en bedre forståelse av dine egne standpunkter og kan hjelpe deg med å danne en mer informert mening om dette viktige samfunnsspørsmålet.
KONTAKT OSS
Designet sammen med det lille designbyrået
Siden er utviklet av Tryggere Ungdom og Tryggere Ruspolitikk med støtte fra LEAP Scandinavia.
kontakt@rusreform.no
PRESSE
Les mer her