Tryggere uten kontroll?

Flere land har allerede vist at regulert salg av cannabis kan fungere. Hvorfor overlater vi markedet til kriminelle?
Her kan du lese om hvorfor Norge trenger en cannabisreform.
Denne nettsiden er utviklet av Tryggere Ungdom og Tryggere Ruspolitikk i samarbeid med LEAP Scandinavia.
Enten det gjelder alkohol, tobakk, legemidler eller pengespill, er Norge verdensledende innen ansvarlig regulering. Ved å bruke denne unike kompetansen, samtidig som vi lærer av andre lands cannabisreformer, kan Norge utvikle Europas tryggeste cannabispolitikk. Dette arbeidet er ikke gjort over natten, og kommer vi ikke snart i gang, kan mer markeds- og rusliberale land sette standarden for hele Europa.
Selv om lovlig cannabissalg har gått bra andre steder, må vi huske på at Norge har lavere cannabisbruk og at cannabis i Norge fortsatt er et byfenomen. Det er da viktig at en norsk modell kan redusere risikoen for at nye brukere utvikler skadelig bruk, og skjerme landselene som har minst bruk i dag. Dette kan for eksempel bety å la kommunene bestemme om de vil ha utsalgssteder, kreve at folk er bosatt der de kjøper og begrense hvor mye hver enkelt kan kjøpe over tid.
En modell tilpasset norske forhold
I Uruguay og på Malta kan man i dag bare kjøpe en begrenset mengde cannabis per måned. Dette gjør det mulig å begrense bruk uten høye priser (som kan holde liv i kriminelle marked), og det begrenser også videresalg til unge og turister. I stedet for en kvote som er lik for alle, og for høy for de fleste, kan Norge vurdere Norsk Tippings selvbegrensningsmodell. Brukerne kunne da selv velge en lavere kvote tilpasset sine behov, og belønnes for det med litt lavere pris.
Virkemidler fra Norsk Tipping?
Norge kan vise vei i Europa
Hvorfor regulere cannabis?
Stor etterspørsel må møtes med lovlige tilbud
At etterspurte rusmidler ikke bør overlates til kriminelle marked, er ingen radikal idé. De færreste vil forby alkohol selv om det kunne ha redusert forbruket, siden et kriminelt marked byr på egne problemer. Lovlig tilgang til flere rusmidler er derfor blitt foreslått både på lederplass i The Lancet og British Medical Journal og av FNs høykommissær for menneskerettigheter.

I Norge har vi lenge gitt opioidbrukere lovlige opioider i kontrollerte rammer, og dette har redusert både skadene og det illegale opioidmarkedet. Forsøk med lovlig heroin, amfetamin og benzodiazepiner pågår nå også, men vi mangler fremdeles en modell for det mest etterspurte rusmiddelet.
Lovlig tilgang betyr ikke kommersielt frislipp
Styrkeregulering kan gjøre cannabis tryggere
Flere ledende cannabisforskere anbefaler å regulere THC-innholdet i cannabis for å verne brukernes helse. Cannabis i Norge i dag inneholder i snitt 22 % THC, og noen beslag skal ha blitt målt til over 40 % THC. Ikke bare er en så ekstrem styrke forbundet med forhøyet risiko for avhengighet og psykiske problemer, men svært få cannabisbrukere foretrekker det.

I Colorado i USA inneholder lovlige cannabistoppskudd i snitt 15 % THC, og i Canada kjøper en stor andel av brukerne mild cannabis med lav styrke. Med en øvre THC-grense, flere milde produkter og tydelig merking, kan myndighetene gjøre det mye lettere for cannabisbrukere å ta sunnere valg.
Rusmidler er ikke som andre varer, og lovlige rusmiddelmarked kan også være ekstremt skadelige hvis de ikke reguleres ansvarlig. Selv om cannabis er mye mindre skadelig enn mange andre rusmidler, bør ikke en kommersiell cannabisindustri få lov til å tjene seg rik på å gjøre sårbare individer avhengige av cannabis. Dette kan vi unngå med en streng norsk modell der det offentlige styrer omsetningen, med reguleringer som målrettet fremmer måtehold og kan redusere risikoen for å utvikle skadelig bruk.
Hva foretrekker du?
Bare noen tastetrykk unna, 24/7
Sosiale medier har i praksis flyttet cannabissalget fra lugubre bakgater og leiligheter og inn på norske gutte- og jenterom. Langerne på Snapchat og Telegram er tilgjengelige døgnet rundt, og med det store utvalget av rusmidler de tilbyr, er nye opplevelser bokstavelig talt bare noen tastetrykk unna. I en virkelighet der unge allerede er avhengige av sosiale medier, er dette en farlig effektiv markedsføringsstrategi.
Strengt regulert og ute av syne
Ved å flytte omsetningen til lite synlige utsalgssteder med begrenset åpningstid og alderskontroll, og håndheve strenge forbud mot reklame og salg til unge, kan vi begrense unges eksponering til rus mest mulig. I den grad unge vil få tak i lovlig cannabis, er dette bedre enn å kjøpe av kriminelle, og reguleringen kan påvirke hvor mye og hvilke produkter de lettest får tak i.
Bare noen tastetrykk unna
Sosiale medier har i praksis flyttet cannabissalget fra lugubre bakgater og leiligheter og inn på norske gutte- og jenterom. Langerne på Snapchat og Telegram er tilgjengelige døgnet rundt, og med det store utvalget av rusmidler de tilbyr, er nye opplevelser bokstavelig talt bare noen tastetrykk unna. I en virkelighet der unge allerede er avhengige av sosiale medier, er dette en farlig effektiv markedsføringsstrategi.
Regulert og kontrollert
Ved å flytte omsetningen til lite synlige utsalgssteder med begrenset åpningstid og alderskontroll, og håndheve strenge forbud mot reklame og salg til unge, kan vi begrense unges eksponering til rus mest mulig. I den grad unge vil få tak i lovlig cannabis, er dette bedre enn å kjøpe av kriminelle, og reguleringen kan påvirke hvor mye og hvilke produkter de lettest får tak i.
Forandring krever engasjement. Ved å bli medlem støtter du vårt arbeid for å sette skadeforebygging og skadereduksjon i sentrum av norsk ruspolitikk.
Under 30 år gammel? Bli med i Tryggere Ungdom. De jobber for at ruspolitikken skal være evidensbasert og menneskerettighetsfundert.
Hvordan kan et statlig regulert cannabismarked se ut?
Cannabismonopolet er en fiktiv nettside skapt for å illustrere hvordan et regulert cannabismarked kan se ut i praksis. Konseptet viser hvordan myndigheter kan innføre et kontrollert og ansvarlig system for salg og distribusjon av cannabisprodukter.
Spesielt interessert i reguleringsmodeller?
Cannabisreguleromaten vår lar deg designe din egen cannabispolitikk for Norge – med mål om å minimere skadelig bruk, mindreåriges tilgang og det kriminelle markedet. Når du har gjort dine valg, vil reguleromaten si fra hvis den ser noen ting du kanskje bør tenke mer over.