Cannabisreform

Tyskland

Etter først å ha lagt frem et forslag til regulert lovlig cannabissalg i samme stil som Canada, som EU foreløpig ikke har gåt med på, har Tyskland nå innført en alternativ modell basert på ideelle dyrkeklubber med krav om medlemskap. Disse åpnet 1. april 2024, og det er grunn til å tro at denne reformen vil ha en betydelig effekt på cannabispolitikk i EU på sikt, og føre til endringer i lovgivning i flere europeiske land.

Produksjon og "salg"

I stedet for lovlig salg av cannabis, har Tyskland innført ikke-kommersielle dyrkeklubber (cannabisklubber) der voksne over 18 år kan bli medlem for å få dyrket inntil 50 gram per måned til eget bruk. Hver klubb kan ha maksimalt 500 medlemmer, og bare tyske statsborgere kan melde seg inn.

Offentlig bruk

Det er fremdeles forbudt å bruke cannabis offentlig på enkelte steder, for eksempel nær skoler og idrettsanlegg.

Begrensninger og reguleringer

Selv om legaliseringen er et betydelig skritt, vil ikke lovlige cannabiskafeer plutselig dukke opp i Tyskland. I stedet vil ikke-kommersielle medlemsklubber, kjent som "cannabis klubber", dyrke og distribuere cannabis. Disse klubbene vil ha en øvre grense på 500 medlemmer, og medlemskap vil kun være tilgjengelig for tyske statsborgere. Det vil også være tillatt å dyrke opp til tre marihuanaplanter per husstand. Viktige offentlige områder, som nær skoler og idrettsanlegg, vil fortsatt ha forbud mot cannabisrøyking.

Andre reguleringer

Det vil i tillegg være tillatt å dyrke opptil tre cannabisplanter per husstand.